Odzyskiwanie danych w patentowe recepty.

Odzyskiwanie danych Jak przeprowadzić odzyskiwanie danych

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania usuniętych, utraconych lub uszkodzonych plików z urządzeń pamięci masowej, takich jak pamięć dodatkowa, pamięci flash USB i dyski twarde. Najpopularniejsze metody odzyskiwania danych obejmują wewnętrzne lub zewnętrzne dyski twarde, dyski półprzewodnikowe, pamięci USB oraz systemy plików, które uległy fizycznemu uszkodzeniu. Niektóre procedury odzyskiwania danych umożliwiają nawet odzyskanie plików ze sformatowanych nośników. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi odzyskiwania danych. Możesz także skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Odzyskiwanie plików ze sformatowanego systemu plików

Odzyskanie plików ze sformatowanego dysku nie jest zadaniem niemożliwym do wykonania. Można je wykonać, jeżeli do sformatowania dysku nie zostało użyte żadne narzędzie innej firmy. Na szczęście dostępnych jest kilka programów do odzyskiwania danych ze sformatowanych dysków twardych. Niektóre z tych programów to Recoverit Data Recovery i TestDisk, które mogą pomóc w odzyskaniu danych. Aby odzyskać usunięte pliki, pobierz jedno z tych narzędzi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je odzyskać.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest sprawdzenie systemu plików na dysku. Różne systemy plików używają różnych trybów formatowania, dlatego należy wybrać odpowiedni dla danego systemu plików. W poniższej tabeli przedstawiono znaczenie typowych przełączników. Zapisz plik dziennika w innej lokalizacji niż domyślna lokalizacja dysku odzyskiwania. Jeżeli system plików to NTFS, wybierz tryb ekstensywny. Następnie kliknij przycisk Zapisz, aby utworzyć plik dziennika odzyskiwania. Należy pamiętać, że spowoduje to zastąpienie domyślnej lokalizacji dysku odzyskiwania.

Wybór odpowiedniego oprogramowania do odzyskiwania usuniętych plików zależy od rodzaju metody formatowania dysku twardego. Jeżeli dysk został sformatowany przypadkowo, istnieje duża szansa, że uda się odzyskać pliki. Formatowanie niszczy katalog główny dysku, w którym zwykle przechowywane są listy katalogów folderów najwyższego poziomu. Odzyskanie plików ze sformatowanego dysku można przeprowadzić, identyfikując bloki danych używane do przechowywania tych katalogów. Po zidentyfikowaniu bloków danych oprogramowanie do odzyskiwania danych użyje ich do odzyskania plików.

Po znalezieniu odpowiedniego oprogramowania należy przeanalizować dane, które mają zostać odzyskane. Najpierw należy poznać strukturę dysku i znajdujących się na nim danych. Informacje te, zwane metadanymi, umożliwiają odzyskanie plików. Gdy te informacje są nienaruszone, często można odtworzyć strukturę folderów i znaleźć potrzebne pliki. Oprogramowanie będzie próbowało odtworzyć całą strukturę folderów, ale nie zawsze udaje się skutecznie zrekonstruować hierarchię folderów.

Następnym krokiem jest sprawdzenie, jakie typy plików znajdują się na dysku. Jeśli wiesz, które z nich znajdują się w systemie, możesz spróbować wyszukać je za pomocą oprogramowania do odzyskiwania RAW-ów. Jeżeli dane znajdują się w pierwszych 256 plikach, szanse na odzyskanie reszty są wysokie. Jeżeli zapis MFT jest nienaruszony, szanse na odzyskanie plików są jeszcze większe. Należy jednak pamiętać, że na dyskach sformatowanych w systemie FAT nazwy plików mogą być długie.

Metoda odzyskiwania RAW polega na przeanalizowaniu struktury plików. Identyfikuje ona strukturę inode każdego pliku, a następnie wprowadza niezbędne zmiany. Po wprowadzeniu zmian system plików tworzy nowy wpis zawierający nowe dane. Jeżeli ten wpis zawiera usunięte twarde łącza, szanse na odzyskanie danych są niewielkie. Ta metoda jest bardziej skuteczna w odzyskiwaniu plików niż dwie pozostałe, ponieważ zajmuje się dziennikiem i strukturą inode.

Odzyskiwanie usuniętych plików

Pierwszym krokiem do odzyskania plików jest zaprzestanie zapisywania danych na usuniętym dysku. Mimo że kontynuowanie zapisywania danych na usuniętym dysku może być kuszące, jest to zły pomysł. Dane zostaną trwale usunięte, jeśli miejsce na dysku zostanie nadpisane nowymi danymi. Dlatego wyłączenie komputera jest jednym z najlepszych sposobów zapobiegania jego trwałemu usunięciu. Nawet wtedy w celu odnalezienia utraconych plików trzeba będzie użyć narzędzia do wyszukiwania plików.

Następnym krokiem jest przejście do Eksploratora Windows i użycie przycisku Historia. W ten sposób można przenieść się w czasie i znaleźć poprzednią wersję pliku. W ten sposób można przywrócić plik lub pliki do ich pierwotnej lokalizacji. Ta opcja nie jest dostępna w niektórych starszych wersjach systemu Windows, ale działa. Rozwiązuje ona również problem konfliktów nazw, które mogą wystąpić, gdy pliki zostały przeniesione z jednej lokalizacji do innej. Jeśli usunięto wiele plików, można użyć klawisza Ctrl, aby wybrać więcej niż jeden plik. Po zaznaczeniu plików można wybrać opcję, która przywróci plik do jego pierwotnej lokalizacji.

Innym sposobem odzyskania usuniętych plików jest utworzenie kopii zapasowej usuniętych plików. W systemie Windows dostępna jest funkcja tworzenia kopii zapasowych o nazwie Historia plików, która stale chroni pliki osobiste użytkownika. Po usunięciu pliku system Windows podejmie próbę jego odtworzenia. Aby wyświetlić kopię zapasową, kliknij przycisk Otwórz i wybierz plik. Jeżeli nie możesz znaleźć pliku w Koszu, możesz ręcznie przenieść go do innej lokalizacji. W tym celu można również użyć programu o nazwie „odzyskiwanie usuniętych plików”.

Użytkownicy komputerów Mac mogą odzyskać usunięte pliki z Findera. Istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej Time Machine. Aby uruchomić Time Machine, kliknij ikonę Time Machine na pasku menu. Po jej kliknięciu można zobaczyć najnowszą wersję plików, a następnie przywrócić żądane pliki. Niektórzy użytkownicy wybierają jednak w tym celu rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych w chmurze. Możesz także wypróbować powyższe metody, ale pamiętaj, aby wybrać najlepszą w danej sytuacji. Odzyskiwanie danych musi być zawsze traktowane priorytetowo. Nigdy nie można być pewnym wyniku, ale z pewnością pozwoli to zaoszczędzić czas.

Odzyskiwanie usuniętych plików jest często żmudnym zadaniem dla informatyków, ale usługa odzyskiwania danych może zaoszczędzić wiele kłopotów. Programy te obsługują szeroki zakres typów plików i mogą być używane do odzyskiwania usuniętych plików z praktycznie każdego urządzenia pamięci masowej. Wśród nich są zdjęcia, filmy i inne. Większość z tych programów obsługuje wszystkie popularne typy plików. Po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania można rozpocząć skanowanie dysków w poszukiwaniu usuniętych plików.

Odzyskiwanie plików z fizycznie uszkodzonego dysku

Proces odzyskiwania plików z fizycznie uszkodzonego dysku twardego polega na wyjęciu dysku z jego obudowy i przesłaniu go do profesjonalnej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych. Firma ta wykorzysta techniki pomieszczeń czystych do przeskanowania dysku w poszukiwaniu danych, które można odczytać. Użytkownik będzie mógł uzyskać kosztorys i informacje o sposobie zwrotu uszkodzonego dysku. Po zakończeniu skanowania specjalista przeprowadzi procedurę odzyskiwania danych. Na podstawie obrazu dysku zostanie odtworzony oryginalny system plików.

Po zakończeniu procesu odzyskiwania można wyświetlić podgląd odzyskanych plików, klikając przycisk Podgląd. Aby zapisać sesję odzyskiwania, kliknij opcję Zapisz sesję odzyskiwania. Należy pamiętać, że zapisanie sesji odzyskiwania spowoduje nadpisanie istniejących danych na dysku, dlatego przed rozpoczęciem procesu należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Następnie możesz skorzystać z narzędzia sprawdzania błędów, aby naprawić wszelkie błędy na dysku twardym.

Chociaż istnieje kilka firm oferujących naprawę dysków twardych, jeśli dysk nie nadaje się do naprawy, należy wybrać profesjonalny serwis. Przed zatrudnieniem należy sprawdzić ich referencje i zapytać o wskaźnik skuteczności. Należy także dowiedzieć się, ile kosztują ich usługi, nawet jeśli naprawa dysku nie powiedzie się. Nie chcesz przecież wydawać pieniędzy za nieudaną próbę. Upewnij się, że otrzymasz uczciwą zapłatę za ich pracę.

Fizyczne uszkodzenie dysku twardego może nastąpić w wyniku upadku, upuszczenia lub awarii logicznej. Odzyskiwanie danych z fizycznie uszkodzonego dysku jest trudne, ale nie jest niemożliwe przy użyciu oprogramowania do odzyskiwania danych. W rzeczywistości tego typu uszkodzenia są bardzo częste i możliwe, że dysk twardy jest nadal sprawny. W tym artykule przedstawiono przewodnik krok po kroku dotyczący procesu odzyskiwania danych z fizycznie uszkodzonego dysku twardego.

Dobrym oprogramowaniem do odzyskiwania plików z uszkodzonego dysku jest narzędzie wiersza poleceń o nazwie Odzyskiwanie plików systemu Windows. Jego działanie polega na odczytywaniu danych z dysku i przywracaniu ich na komputer. W przeciwieństwie do innych programów, ten wymaga użycia trybu odzyskiwania i przełączania parametrów za pomocą kilku naciśnięć klawiszy. Aby uruchomić program, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dysk, na którym utracono pliki, a następnie wybrać opcję „Właściwości”. Stamtąd można wybrać dysk, na który mają zostać odzyskane pliki.

Usługi naprawy dysku twardego mogą pomóc w odzyskaniu danych z fizycznie uszkodzonego dysku. Jeżeli dysk twardy nie jest w stanie się włączyć lub pracować, należy go naprawić. Dysk mógł ulec uszkodzeniu fizycznemu w wyniku kolizji, pożaru, a nawet trzęsienia ziemi. Uszkodzenia te mogą również powodować odgłos klikania. W takich przypadkach dysk twardy musi być naprawiony przez specjalistę, w przeciwnym razie jego uszkodzenie może być nieodwracalne.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.